Eureka Seven Hi-Evolution – Movie 01

Nội dung

Recap 1 phần từ series gốc

Thông tin

Tên: Eureka Seven Hi-Evolution
Thể loại: Adventure, Drama, Mecha, Sci-Fi
Số tập: 3
Khởi chiếu: 16.09.2017

Staff

Trans: Raven + Ji-sama
Edit + Enc + Up: Ji-sama
Kara effect: Ớt-chan

Download

1080p BD: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.