Comments
 • Ecstasy 21/01/2015 at 14:03

  :haphoi: :xoa: ep1 ep 2 s chỉ coi được đoạn đầu mà đoạn cuối k coi được v nhóm

  • Lady 21/01/2015 at 14:44

   :v mình coi bt mà

  • yuno 21/01/2015 at 17:09

   Vậy là vấn đề ở bạn rồi :muongi:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.