Comments
 • Minh 12/06/2018 at 18:23

  Bộ này bị lỗi mất mấy tập rồi ad ơi mong ad sửa lại trong thời gian sớm nhất

  • Ji-sama 14/06/2018 at 23:01

   Tớ thấy bình thường mà.
   Bạn thấy mất tập nào?

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.