Comments
 • gungun89 03/01/2015 at 18:46

  Ange : Chỉ quan tâm giết rồng kiếm tiền :muongi:
  Khúc cuối Jill : Ờ giết rồng kiếm tiền :haha:

 • Keroro 03/01/2015 at 22:16

  Cảnh cuối phim liên tưởng đến AE tiến đánh ORB :quaytay:

 • Lyaa 04/01/2015 at 19:11

  thiêng vãi mới hôm nọ nhắc đến hôm nay thấy đập vào mắt rồi =)))

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.