Comments
 • viet 04/12/2014 at 20:07

  Sao ko up them host khac nua

  • Ji-sama 04/12/2014 at 20:44

   Xem hướng dẫn cách down nhé bạn :xoa:

 • AT 04/12/2014 at 23:34

  Ôi 1 lũ b!tch…. :hehe:

 • wyvern 05/12/2014 at 11:51

  Tội Hilda thật. Anh chị em ghét nhau còn đỡ hơn là mẹ ruồng bỏ con :khoc:

 • gungun89 05/12/2014 at 11:52

  nghi cmn vấn toàn vương quốc đã bị tẩy não :quaytay:
  và nguyên cái đảo norma đang lên kế hoạch để đảo chính cách mạng :muongi:

 • yuno 05/12/2014 at 14:19

  Phắc ziu Sunrise, Phase 1: khoe hàng xong rồi h đến Phase 2: Tragedy :fu:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.