Comments
 • Duy Cường 18/07/2015 at 21:58

  thi xong rồi thẩm mới được
  :hihi: :hihi: :hihi:

  • cuong_tiny 22/10/2015 at 22:12

   hờ hờ, thì ra là có cmt gạch ở đây rồi mà quên tới giờ mới mò vào đây.

 • unknow 19/07/2015 at 09:11

  :covu: thank you

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.