Absolute Duo

Nội dung

Sau khi mất một người thân, Kokonoe Touru đăng ký vào học viện Kouryou với mong muốn nhận được “Blaze”, một vũ khí được tạo thành từ linh hồn người sở hữu nó, để phục hận. Nhưng thật không may, cậu ta lại nhận được 1 cái khiên. Làm cách nào cậu ta có thể phục hận với cái khiên đó đây?

Continue reading “Absolute Duo”