Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Ep 01

Nội dung

Phần kế tiếp của bộ anime gắn với tuổi thơ :3

Thông tin

Tên: Cardcaptor Sakura: Clear Card
Thể loại: Adventure, Comedy, Magic, Romance, Fantasy, Shoujo
Số tập: 22
Khởi chiếu: 07.01.2018

Staff

Translator + Editor: Gian_td
Kara Effect + Timer: Ji-sama + Quiz
Encoder + Uploader: Thỏ

Download

Ep 01: Sakura và những Lá bài Trong suốt

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.