Bungou Stray Dogs ss2 – Ep 20 -> 24

Finish :3


Ep20: Dù Lý Trí Có Thể Sai

720p: Google drive

Ep21: Đôi Đen

720p: Google drive

Ep22: Poe và Rampo

Cá Voi Trắng, Bơi Trên Bầu Trời

720p: Google drive

Ep23: La Sinh Môn, Hổ và Hoàng đế Cuối cùng

720p: Google drive

Ep24: Nếu Giờ Tôi Có Thể Trút Bỏ Gánh Nặng

720p: Google drive

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.