Comments
 • AT 03/07/2015 at 18:51

  Chưa coi p1, 2, coi bộ coi p3 luôn ko ổn :covu:

  • Ji-sama 03/07/2015 at 20:21

   Mỗi phần 1 thế hệ khác nhau nên ko sao đâu :hihi:

  • NoBiTa01 07/07/2015 at 02:55

   t cũng bỏ qua p1 và xem thẳng p2 và thấy k có vấn đề gì cả vẫn hiểu như thường, p3 chắc cũng thế thôi

 • glowworm 05/07/2015 at 21:27

  :xoa: ko chừng lại thêm 1 cái 12 ngàn năm nữa :khoc:

  • wyvern 07/07/2015 at 10:02

   Chuẩn rồi :haha:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.