[Vietsub] 160116 AKB48 SHOW! ep100

AKB48 SHOW! tập kỉ niệm thứ 100

Menu:

– Chuyên mục đặc biệt phỏng vấn phần các thành viên yêu thích nhất trong tập kỉ niệm thứ 100
– Phòng thuyết giáo của (cựu) tổng quản Takamina + khách mời Kizaki Yuria
– Xâm nhập vào sân khấu của vở nhạc kịch DNA-SHARAKU

Chúc mừng sinh nhật Peace


Vì Yuria nên mình mới làm cả tập
Mời các bạn cùng chung vui ngày mừng sinh nhật thứ 20 của thiên tài Kizaki Yuria

Staff

Translator: Cupid
Editor: Cupid
Typesetter: Cupid
Timer: Cupid
Encoder: TokuBoy

Linkdown

  • Post a comment

    Threaded commenting powered by interconnect/it code.