Comments
 • KTHoang 16/03/2015 at 17:21

  Thanks, hy vọng nhóm tiếp tục làm bộ này đừng drop

 • Mr_Rat 16/03/2015 at 17:58

  Đề nghị thím yuno không đăng hình có nội dung không lành mạnh như vậy :nem:

 • Shiki 17/03/2015 at 01:18

  tiếp đuê nhóm ơi, :quaytay: :quaytay: :quaytay:

 • Post a comment

  Threaded commenting powered by interconnect/it code.